top of page

G-book

女子冊

由張水攝影師自2016年收集至今的女生們正在做的事,全程未經修圖,每個人都有自己的美麗,不要懷疑,有好多個妳們,綺麗!

DSC_0447.jpg
DSC_0099.jpg
sketching.jpg
000088180034.jpg
0002_2.jpg
FF9ABFCC-984F-42A5-82AC-73C08F47EE87.JPG
000043480018.jpg
C3A4C6AC-3A5E-44D4-B159-8FE92C22CEAD.JPG

© CHANG YU HSUAN 

bottom of page